Etiket - Ancak ispat açısından yazılı bir bildirimin yapılması daha uygundur