Uzmanlık Alanlarımız

Arabuluculuk

Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Ticari uyuşmazlıklarınızda uzman avukatlarımız size destek vermektedir.

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili ,iş kazalarında işçi lehine maddi manevi tazminat..

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Ticari uyuşmazlıklarınızda uzman avukatlarımız size destek vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Şahıslar yada şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi, Çek, senet, ve ilamsız icra takipleri

Ceza Hukuku

Hazırlık soruşturmalarında müdafilik özellikle karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma,sorgu hakimliğinde savunmaya katılma.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptali ve Tescili Davaları, Avukat denetiminde ipotek ve rehin tesisi, 2b arazilerinde hukuki işlem tesisi, ortaklığın giderilmesi davaları

KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, ile kişisel veriler koruma altına alınmakla birlikte veri sorumluları için yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi halinde ağır idari para cezaları öngörülmüştür.

KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamının getirdiği ağır yükümlülükler için şirketlere kanun gerekleri kapsamında büromuz hizmet vermektedir.