Hukuki danışmanlık, Avukatlık, ve Arabuluculuk hizmetleri için bizimle iletişime geçin.
Adak & Özekenci Hukuk Bürosu

Hizmetlerimiz / Uzmanlıklarımız

Ceza Hukuku

Hazırlık soruşturmalarında müdafilik özellikle karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma,sorgu hakimliğinde savunmaya katılma.

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili ,iş kazalarında işçi lehine maddi manevi tazminat

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptali ve Tescili Davaları, Avukat denetiminde ipotek ve rehin tesisi, 2b arazilerinde hukuki işlem tesisi, ortaklığın giderilmesi davaları

İcra ve İflas Hukuku

Şahıslar yada şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi, Çek, senet, ve ilamsız icra takipleri

Aile Hukuku

Tarafların anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları – Boşanma sonucu mal paylaşımı, menkul ve gayrimenkullerin kazanımı, tescili, Nafaka, tazminat ve tedbir talepli boşanma davaları

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Ticari uyuşmazlıklarınızda uzman avukatlarımız size destek vermektedir.

KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, ile kişisel veriler koruma altına alınmakla birlikte veri sorumluları için yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi halinde ağır idari para cezaları öngörülmüştür.

KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamının getirdiği ağır yükümlülükler için şirketlere kanun gerekleri kapsamında büromuz hizmet vermektedir.

Biz Kimiz?

Genç ve dinamik Büromuz, kurumsal çalışmayı ilke edinmiş ve gerek sanal ortamın kolaylıklarından yararlanarak gerekse konvansiyonel mantıkta, direkt ve yerinde müdahale ile Şirketinizi zarara uğratacak durumlara karşı preemptive çözümler üretir.

İşimizi ÖnemsiyoruzMakaleler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL YAPILMALIDIR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL YAPILMALIDIR           6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [...]

Daha fazla oku

İŞ HUKUKUNDA KÖTÜNİYET TAZMİNATI

İş hukukunda düzenlenen “Kötüniyet Tazminatı” işçinin belli şartlarda işverenden talep edebileceği bir tazminat türüdür. Hukukumuzda 4857 sayılı İş Kanunu [...]

Daha fazla oku

İŞ HUKUKUNDA İHBAR TAZMİNATI

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yapılan belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bu bildirimin [...]

Daha fazla oku

Ticaret Unvanı Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

TİCARET UNVANI OLUŞTURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR    GERÇEK KİŞİLER :    Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı, kısaltılmaksızın yazılan ad ve soyaddan meydana gelir. [...]

Daha fazla oku