Hukuki danışmanlık, Avukatlık, ve Arabuluculuk hizmetleri için bizimle iletişime geçin.
Adak & Özekenci Hukuk Bürosu

Hizmetlerimiz / Uzmanlıklarımız

Ceza Hukuku

Hazırlık soruşturmalarında müdafilik özellikle karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma,sorgu hakimliğinde savunmaya katılma.

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili ,iş kazalarında işçi lehine maddi manevi tazminat

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptali ve Tescili Davaları, Avukat denetiminde ipotek ve rehin tesisi, 2b arazilerinde hukuki işlem tesisi, ortaklığın giderilmesi davaları

İcra ve İflas Hukuku

Şahıslar yada şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi, Çek, senet, ve ilamsız icra takipleri

Aile Hukuku

Tarafların anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları – Boşanma sonucu mal paylaşımı, menkul ve gayrimenkullerin kazanımı, tescili, Nafaka, tazminat ve tedbir talepli boşanma davaları

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Ticari uyuşmazlıklarınızda uzman avukatlarımız size destek vermektedir.

KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, ile kişisel veriler koruma altına alınmakla birlikte veri sorumluları için yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi halinde ağır idari para cezaları öngörülmüştür.

KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamının getirdiği ağır yükümlülükler için şirketlere kanun gerekleri kapsamında büromuz hizmet vermektedir.

Biz Kimiz?

Genç ve dinamik Büromuz, kurumsal çalışmayı ilke edinmiş ve gerek sanal ortamın kolaylıklarından yararlanarak gerekse konvansiyonel mantıkta, direkt ve yerinde müdahale ile Şirketinizi zarara uğratacak durumlara karşı preemptive çözümler üretir.

İşimizi ÖnemsiyoruzMakaleler

Üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör ve Doçentlerin özel hastanelerin boş uzman kadrolarında çalışabilmeleri mümkün müdür?

Üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör ve Doçentlerin özel hastanelerin boş uzman kadrolarında çalışabilmeleri mümkün müdür? Uzman tabiplerin sağlık [...]

Daha fazla oku

Ketm-i Verese (Mirasçılığın Gizlenmesi) Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

“Ketmi Verese” gerçekte mirasçı sıfatına sahip olduğu halde bir kimsenin bu sıfatı gizlenerek, yok sayılarak mirasın intikalinin ve paylaşılmasının [...]

Daha fazla oku

3621 Sayılı Kıyı Kanunu’na Dayanan Tapu İptal ve Terkin Davası

Anayasanın 43. ve 3621 sayılı Kıyı Yasası’nın 5. maddesine göre kıyılar; Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındadır, herkesin eşit ve [...]

Daha fazla oku

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

Vekâlet sözleşmesi; vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Geniş anlamda bir iş görme sözleşmesi [...]

Daha fazla oku