Hayata Kast, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma